www.jao.fi

Strategia auttaa jokaista Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työntekijää tekemään oikeita valintoja omassa työssään yhteisen tavoitteemme edistämiseksi. Silta 2016+ sisältää kuusi näkökulmaa: opiskelija, alue, työ- ja elinkeinoelämä, henkilöstö, talous ja organisaatio. Niitä esitellään taustatekijöiden, haasteiden, tavoiteohjelmien ja mittareiden muodossa. Innostavia hetkiä ja uusia oivalluksia työssäsi!

Strategiset tavoitteemme