www.jao.fi

Taustaa

Koulutuskuntayhtymän ajattelu- ja toimintatapa on olla toiminnallisesti integroitu ja alueellisesti hajautettu koulutuksen järjestäjä. Tehtävänä on kustannustehokkaan toimipisteverkon ja sitä tukevien yhteisten palveluiden ylläpito siten, että perustehtävä voidaan toteuttaa koko toiminta-alueen tarpeisiin vastaten.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Koulutuskuntayhtymä kehittää määrätietoisesti kilpailu- ja yhteistyökykyistä toisen asteen koulutuksen ja työelämän kehittämisen mallia ja rakennetta Keski-Suomessa.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • Yhteistyö

  Yhteistyötä mallinnetaan ja konkretisoidaan erityisesti toiminta-alueen perusasteen, korkeakoulujen, kuntakentän, työelämän ja aluekehitystoimijoiden kanssa.

 • Koulutuksen järjestäjät

  Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, työnjakoa ja rakenneratkaisuja toteutetaan tarkoituksenmukaisesti.

 • Edunvalvonta

  Kansallisessa edunvalvonnassa ja viestinnässä otetaan entistä aktiivisempi rooli.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Tulosrahoitus

  (trendi ja suhteessa muihin suuriin koulutuksen järjestäjiin)

Tiedostot & aineistot