www.jao.fi

Taustaa

Kehitys kulkee yhä enemmän suorittavista ja rutiininomaisista töistä luovuutta ja henkilökohtaista vastuunottoa edellyttäviin ja usein projektinomaisiin, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja vaativiin tehtäviin.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Koulutuskuntayhtymä on mukana työelämän muutosten ja tarpeiden ennakoinnissa ja toteuttaa työelämälähtöistä koulutusta ja osaamisen kehittämistä sekä antaa opiskelijoille valmiuksia monimuotoistuvaan työelämään, osaamisen päivittämiseen ja yrittäjyyteen.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • Kumppanuudet

  Työ- ja elinkeinoelämän kumppanuuksien ylläpito systematisoidaan ja parannetaan olemassa olevia vuorovaikutteisia toimintamalleja (kuten neuvottelukunnat).

 • Koulutusmallit

  Työelämälähtöisen koulutuksen malleja (esim. 2+1, lukioiden työelämämallit) ja käytänteitä (opettajien ja muun henkilökunnan työelämäjaksot) vahvistetaan.

 • Yrittäjyys

  Koko toisen asteen koulutuksessa on yrittäjyyden erityistehtävä (yrittäjyyskoulun toimintamalli), jota tuetaan aktiivisella yhteistyöllä yrityskentän ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Työttömyys

  (erityisesti nuorisotyöttömyys)

 • Yritysten lukumäärän nettokasvu
 • Työelämäpalaute
 • Kehittämistoiminnan volyymi

Tiedostot & aineistot