www.jao.fi

Taustaa

Nopeassa tahdissa syntyvä rahoitusvaje edellyttää Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä valintoja ja sopeuttamista, uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumista sekä uusien tulonlähteiden hyödyntämistä.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Koulutuskuntayhtymä varmistaa terveen talouden lähtökohdasta tulevaisuuden toiminta- ja kilpailukykynsä sekä tekee aktiivisesti ja pitkäjänteisesti uusia avauksia osaamisen myynnissä.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • Resurssit

  Henkilöstö-, tila- ja muut toiminnan resurssit mitoitetaan suhteessa opiskelijamäärään ja –tuottoihin ja niitä kohdennetaan strategisten linjausten mukaisesti.

 • Kestävä kehittäminen

  Omaisuuden hoidon ytimessä on kiinteistöjen vastuullinen hoito ja kehittäminen koulutuksen tarpeista ja kestävän kehityksen lähtökohdista.

 • Rahastot

  Rahastoja käytetään suunnitellusti kehittämistoimintaan.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Tilikauden tulos

 • Koulutuksen ja osaamisen myynti

 • Tilakustannukset / kokonaismenot

Tiedostot & aineistot