www.jao.fi

Taustaa

Laatu- ja taloussyistä valtiovalta pyrkii järjestäjäkentän tiivistämiseen ja toisen asteen keskinäisen ja muille koulutusasteille ulottuvan yhteistyön lisäämiseen. Käytännössä kannustetaan oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalveluiden ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Yhteiset palvelut ja prosessit tuotetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntayhtymän oppilaitosten (asiakkaat) kanssa, ja ne tuovat yhdessä oppilaitosten lisääntyvän yhteistyön ja työnjaon kanssa lisäarvoa perustehtävän laadukkaalle toteutukselle.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • ICT-palvelut

  ICT-palvelujen erityinen painopiste on oppimisen ja liikkuvuuden edistäminen.

 • Laatutyö

  Systemaattinen laatutyö varmistaa läpinäkyvän toiminnan arvioinnin ja vastuullisen kehittäminen.

 • Sisäinen viestintä

  Sisäinen viestintä tukee vuorovaikutteisen asiantuntijayhteisön rakentumista ja opiskelijoiden osallistumista.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Yhteisten palveluiden asiakaskysely

 • Yhteisten palveluiden menot

  (trendi)

Tiedostot & aineistot