www.jao.fi

Taustaa

Asiantuntijayhteisön työn mielekkyys ja motivoiva toimintakulttuuri nousevat kokonaisvaltaisista työnkuvista ja omaa työtä koskevien vuorovaikutussuhteiden ja kontekstien ymmärtämisestä.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Koulutuskuntayhtymä rakentaa osallistavaa ja motivoivaa toimintakulttuuria panostamalla erityisesti kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin ja ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • Henkilöstösuunnittelu

  Osana kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua laaditaan tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat, joiden pohjalta henkilöstön osaamista syvennetään ja monipuolistetaan suhteessa ennakoituihin tarpeisiin.

 • Tiimiroolit

  Kuntayhtymän tiimien roolia tiedonvälityksessä, kehittämisessä ja päätösten valmistelussa vahvistetaan.

 • Motivointi

  Johtamisen lähtökohta on motivointi ja mahdollistaminen perustehtävässä onnistumisen varmistamiseksi.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Henkilöstökysely

 • Koulutuspäivät
 • Sairauspoissaolot

Tiedostot & aineistot