www.jao.fi

Taustaa

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei koskaan aiemmin ole ollut koulutushaasteena yhtä moninaista opiskelijakirjoa kuin 2010-luvulla. Samanaikaisesti koulutukseen käytettävissä olevat julkiset resurssit pienenevät.

Strateginen tavoite

Tavoitteemme

Koulutuskuntayhtymässä on esimerkillisiä toimintatapoja elämänhallinnan taitojen juurruttamisesta huippu- ja moniosaamisen tukemiseen ja korkea-asteen jatko-opintojen ohjaamiseen.

Tavoiteohjelma

Näin me sen teemme

 • Seuranta

  Koulutuskuntayhtymällä on yhdessä kumppaneiden kanssa toimiva opiskelijavirtojen seurannan ja syrjäytymisen ehkäisyn malli.

 • Henkilökohtaistaminen

  Oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistaminen ja joustavat opinpolut varmistavat opiskelijoiden motivaation ja tukevat heidän sijoittumistaan työelämään tai jatkokoulutukseen.

 • Kansainvälisyyskoulu

  Kansainvälisyyskoulu-malli antaa kaikille monikulttuurisuus- ja kansainvälistymisvalmiudet ja mahdollistaa kv-osaamisen syventämisen.

 • Oppilaskunnat

  Oppilaskuntien asemaa ja osallisuutta koulutuskuntayhtymän toiminnassa vahvistetaan.

Päämittarit

Näin mittaamme onnistumista

 • Koulutuksen
  läpäisyaste

  (absoluuttisesti, trendinä ja suhteessa muihin)

 • Negatiiviset
  keskeyttäjät

  (absoluuttisesti, trendinä ja suhteessa muihin)

 • Toiminta-alueen perusasteelta toiselle asteelle jatkavat

  (absoluuttisesti ja trendinä) *

 • Kansallinen ja kansainvälinen kilpailumenestys

  (Taitaja/Skills ym.)

 • Lukiomittari

  (sisääntulotaso > lähtötaso) *

 • Opiskelijapalaute

  (absoluuttisesti, trendinä ja suhteessa muihin)

 • Kansainvälinen
  liikkuvuus

Tiedostot & aineistot